Να στείλετε μήνυμα
ΚΙΝΑ Μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα κατασκευαστής
επιχείρηση
Προϊόντα
Μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα
Κοίλες κλιμένες μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα
Χαμηλές μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα λειωμένων μετάλλων
Microfiber
Βαμμένες ναρκωτικές ουσίες μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα
Viscose μη συνεχείς ίνες
Polylactic όξινη ίνα
Πρωτεϊνική ίνα σόγιας
Ίνα Bosilun
Ίνα Lyocell
Ίνα πολυπροπυλενίου
Ακρυλική ίνα
Ίνα πολυεστέρα Bicomponent